SITEMAP    E-MAIL
   
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left" width="100%"> <tr> <td style="background: url('images/theme1/content_bg.jpg') no-repeat;" height="24" class="title" colspan="2"> <img src="images/theme1/content_arrow.gif" border="0" align="absmiddle">&nbsp;<a href="content.php?www=sp_detail&id=23&id_item_to_operate=23" class="title">CELOPLASTOVÉ LAPAČE TUKU - LTP</a> </td> </tr> <tr> <td class="content"> <div class="content"> <font face="NimbusSanDCE-Bold"></font><p align="left"><font face="NimbusSanDCE-Bold"><font size="3"><strong></strong></font></font> <font face="NimbusSanDCE-Bold"><font size="3"><strong>CELOPLASTOVÉ LAPAČE TUKU - LTP </strong></font></font></p><p align="left"><font face="NimbusSanDCE-Bold"><font size="2" face="NimbusSanDCE-Regu">Celoplastové lapače tuku jsou určeny k odlučování živočišných a rostlinných tuků a olejů <br />z odpadních vod kuchyňských provozů, vývařoven, provozů na zpracování masa, masných výrobků a dalších provozů, kde se tyto látky vyskytují. Osazuje se jako čisticí zařízení před malými čističkami odpadních vod nebo před zaústěním do kanalizace. Do lapače tuku<br />nesmí být přivedeny ostatní kanalizační vody obsahující oleje minerálního původu.</font></font></p><p align="left"><font face="NimbusSanDCE-Bold"><font size="2" face="NimbusSanDCE-Bold"><strong>Použití</strong></font></font></p><p align="left"><font face="NimbusSanDCE-Bold"><font face="NimbusSanDCE-Regu"><font size="2">Lapače tuku jsou instalovány jako předřazené jednotky před čističkami odpadních vod <br />nebo zaústěním do kanalizace. Instalují se co nejblíže ke zdroji znečistění.<br /><strong>Vhodné</strong> </font><font size="2"><font face="NimbusSanDCE-Regu">– pro odpadní vody uvedené výše a dále vody obsahující jemné mechanické nečistoty z těchto provozů.<br /></font><font face="NimbusSanDCE-Bold"><strong>Nevhodné</strong> </font></font><font size="2" face="NimbusSanDCE-Regu">– pro odpadní vody obsahující hrubé mechanické nečistoty nebo vody, které nejsou v souladu s předpisy kanalizačního řádu.Také pro odpadní vody z těch provozů, které obsahují tuky a oleje gravitačně neodlučitelné!<br /></font></font><font face="NimbusSanDCE-Regu"><font size="2"><font face="NimbusSanDCE-Bold"><strong>Zakázané</strong> </font><font face="NimbusSanDCE-Regu">– pro splaškové odpadní vody a vody obsahující ropné produkty, fekálie, oleje minerálního původu a hořlavé kapaliny.</font><br /></font><font face="NimbusSanDCE-Regu"><font face="NimbusSanDCE-Bold"></font><font face="NimbusSanDCE-Regu"><p align="justify"><font size="2">Lapače tuku se vyrábí pro vnitřní i venkovní použití, k obetonování, samonosné, s komínovými nástavci, atd. Podrobné výkresy na jednotlivé typy dodáme na vyžádání. Lapače tuku k obetonování se osazují na betonovou základovou desku a obetonovávájí se po celém obvodu. Pro osazení do větších hloubek se na lapače tuku dodává komínový nástavec, který celkovou výšku lapače zvýší na úroveň terénu. Do obetonování se osadí rám s pochůzným víkem. V případě pojízdného provedení se na obetonování osazuje prefabrikát s otvorem pro litinový poklop.</font></p><font face="NimbusSanDCE-Bold"><p align="left"><strong><font size="2">Údržba a obsluha</font></strong></p><p align="left"><font size="2"></font></p></font><font size="2" face="NimbusSanDCE-Regu">Zařízení vyžaduje minimální nároky na údržbu a obsluhu. Tyto činnosti může vykonávat pracovník bez zvláštní kvalifikace, jen po zaškolení dodavatelskou firmou. Při provozu tohoto zařízení je třeba dbát na to, aby byl pravidelně (cca 1x týdně) odčerpán, nebo odebrán nahromaděný tuk z hladiny vody, nebo když jeho vrstva přesahuje sílu 5 cm.</font><font face="ZapfDingbatsITCbyBT-Regular"><p align="left"><font size="2"></font></p><p align="justify"><font size="2"><strong>- vnitřní provedení<br /></strong>U těchto lapačů se tuk odebírá z hladiny a dává se do připravené nádoby s hermetickým víkem, nebo se vyčerpá celý obsah nádrže fekálním vozem.<br />- </font><font face="NimbusSanDCE-Regu"><font size="2"><strong>venkovní provedení<br /></strong>Lapače v provedení V, jsou vybaveny akumulačním prostorem pro tuk, do kterého je možné nasbíraný tuk uskladnit. Tím se prodlouží interval pro odvoz odpadu. V ostatních případech jako u vnitřního provedení.</font></font></p><p align="left"><strong><font size="2">Likvidací tuku může být pověřena výlučně jen firma s oprávněním pro tuto činnost!</font></strong></p><font face="NimbusSanDCE-Bold"><p align="center"><strong><font size="2">SCHÉMATA</font></strong></p><p align="center"><strong><font size="2"><img width="666" height="444" align="bottom" style="width: 666px; height: 444px;" alt=" " src="http://dev2.aston.sk/puratorcz/index.php?www=sp_image&id_item=64" /></font></strong></p></font></font><p align="left"><strong><br /><font size="3"></font></strong></p></font></font></font></font></p><p /><p align="left"><font face="NimbusSanDCE-Bold"><strong><font size="2">ROZSAH DODÁVKY</font></strong></font></p><p align="left"><font face="NimbusSanDCE-Bold"><strong><font size="2"> - </font></strong><font size="2"><strong>vnitřní provedení<br /></strong>Součástí dodávky je lapač tuku vyrobený jako celoplastová hranatá nádrž s plastovým hermetickým víkem.<br />- <strong>venkovní provedení</strong></font><font face="NimbusSanDCE-Regu"><br /><font size="2">Součástí dodávky je lapač tuku vyrobený jako celoplastová hranatá nádrž bez poklopu, nebo stropní desky.<br />Nádrže lapačů je potřeba obetonovat po celém obvodu a vyřešit zakrytí nádrže.<br /></font></font></font></p><p align="left"><font face="NimbusSanDCE-Bold"><strong><font size="2">Stavební usazení</font></strong></font></p> </div> </td> <td width="1%"> <img src="images/theme1/dot1x1.gif" width="50" height="1"><br> </td> </tr> </table>